การทำพินัยกรรม...การทำพินัยกรรมในส่วนสินมรดก

สามีทำพินัยกรรมมอบให้ทนายความเก็บไว้ ดิฉันได้แอบอ่านเอกสารที่สามีถ่ายเก็บไว้โดยบังเอิญ สามีทำพินัยกรรมยกบ้านและที่ดินซึ่งที่ดิฉันอยู่อาศัยด้วยให้ภริยาเก่ากับลูกที่เกิดกับภริยาเก่าของเขาคนเดียว ดิฉันกลัวว่าการที่บ้านหลังนี้ใส่ชื่อสามีคนเดียว จะเท่ากับเป็นของสามีที่เขามีสิทธิจะยกให้ใครก็ได้หรือเปล่า ที่ใส่ชื่อสามีคนเดียวเพราะตอนกู้เงินสามีทำงานมีรายได้แน่นอนธนาคารเขาให้เครดิตมากกว่าดิฉันที่เป็นเซลส์ รายได้ขึ้นอยู่กับยอดขาย แต่หลังจากซื้อบ้านแล้ว ดิฉันมีรายได้จากยอดขายสินค้าดีกว่าสามีและส่งเงินผ่อนบ้านจนหมดได้ไว จึงถูกต้องแล้วหรือที่สามีมีสิทธิทำพินัยกรรมยกบ้านและที่ดินให้ผู้อื่นได้ เพราะดิฉันเป็นภริยาชอบด้วยกฎหมาย บ้านหลังนี้ซื้อมาหลังจากเราแต่งงานกันแล้ว
           
ไขแข

@@@@@
   
เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยการตาย การหย่า หรือศาลมีคำพิพากษา สินสมรสจะแบ่งกันคนละครึ่งระหว่างสามีภริยา แต่ในระหว่างที่การสมรสยังไม่สิ้นสุดคู่สมรสฝ่ายใดจะทำพินัยกรรมยกสินสมรสให้แก่บุคคลใดนั้นสามารถทำได้เนื่องจากเป็นการจัดการ สินสมรส เพราะเป็นการจำหน่ายสินสมรสซึ่งจะมีผลเมื่อคู่สมรสผู้จำหน่ายถึงแก่ความตาย หลักของการทำพินัยกรรมในส่วนของสินสมรสกฎหมายจึงบังคับไว้เพียงว่า สามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจะทำพินัยกรรมจำหน่ายสินสมรสเกินกว่าส่วนของตนไม่ได้ ถ้าฝืนทำไป พินัยกรรมนั้นจะไม่มีผลบังคับถึงสินสมรสที่เกินส่วน แต่จะมีผลเฉพาะสินสมรสที่เป็นส่วนของผู้ทำพินัยกรรมเท่านั้น
   
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ว่าถ้าคู่สมรสฝ่ายใดทำพินัยกรรมยกสินสมรสให้แก่ผู้อื่นเกินกว่าส่วนของตนแล้ว ผลคือพินัยกรรมนั้นมีผลบังคับได้สินสมรสเฉพาะส่วนของผู้ทำพินัยกรรมเท่านั้น นอกจากนี้แม้คู่สมรสของผู้ทำพินัยกรรมจะให้ความยินยอมก็ยังไม่มีผลถึงสินสมรสของคู่สมรสที่ให้ความยินยอม เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 505/2509 ห้องแถวเป็นสินสมรสของสามีภริยาคนละครึ่ง หากสามีทำพินัยกรรมยกห้องแถวหลังนี้ให้บุคคลอื่น ก็ถือว่าสามีทำพินัยกรรมเกินส่วนของตน แม้ภริยาจะลงชื่อยินยอมให้ทำพินัยกรรม พินัยกรรมก็ไม่มีผลผูกพันส่วนของภริยากึ่งหนึ่งในห้องแถวนี้
   
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 441-443/2518 สามีทำพินัยกรรมเกินส่วนของตนในสินสมรส พินัยกรรมนั้นหาได้เสียไปทั้งหมดไม่ คงมีผลใช้บังคับได้เฉพาะสินสมรสส่วนที่เป็นของสามี
   
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1083/2540 ถ้าสามีทำพินัยกรรมยกสินสมรสทั้งหมดให้คนอื่น คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งต้องฟ้องขอให้ศาลพิพากษาแสดงว่าพินัยกรรมไม่มีผลผูกพันสินสมรสส่วนที่เป็นของโจทก์ได้.


สุกัญญา รัตนนาคินทร์ที่มา  :  www.dailynews.co.th

ข่าวอื่นๆในหมวด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Copyright @ 2009 Rangsit University All rights reserved.